Skolor och föreningar


 

Höghöjdsbana & Ziplinebana


Vi tar emot elever från år 5. Ni måste ha minst 1 vuxen ansvarig per 10 elever som håller uppsikt, så att klättringen och regler följs. Dessa vuxna måste vara förberedda på att se till hela gruppens behov. Det går bra att hålla uppsikt från marken, men ännu hellre att de vuxna är med och klättrar i banorna. De som klättrar ingår då i nedanstående prislista.

Prislista
4500kr för upp till max 20 deltagare
5500kr för upp till max 25 deltagare
6500kr för upp till max 30 deltagare

I priset ingår då ca 2 timmars klättring, instruktion och ziplineåkande med vårt kontinuerliga system Roperoller. Deltagaren sitter alltså fast i systemet från det att hen lämnar marken tills hen är åter.

Alla klättrande deltagare skall skriva under ett kontrakt. Är deltagare under 18 år och inte i målsmans sällskap, gör följande. Skriv ut användarvillkoret, be deltagarna ta med hem till målsman för underskrift och ta med till Hagårds Lagård vid incheckningen före klättringen.


 

Mångkamp


ÅLDER: 13år-
Fyra grenar     395kr
+ vattenzipline 495kr 

Minst 10 deltagare 

ÅLDER: 6-12år
Fem grenar     295kr

Minst 10 deltagare